PIRELLI – Vario – Airblade Vỏ trước 80/90-14 TL – vỏ sau 90/90-14 TL

Compare

Mô tả

Vỏ trước 80/90-14 TL – vỏ sau 90/90-14 TL, vỏ không ruột xe Airblade, Vision, Vario, Click

Nhập trực tiếp từ nhà máy Pirelli Indonesia.

Vỏ trước và sau xe Honda: Air Blade, Click, Vision

Vỏ trước và sau xe Suzuki: Sky drive

Vỏ trước và sau xe SYM: Enjoy, Joyride, Passing

Vỏ trước và sau xe YAMAHA: Luvias, Mio (tùy xe)

Yokohama Ninja cho Air Blade …