MAXXIS 120/80-16 + 100/80-16 { SH }

Compare

Mô tả

Vỏ trước 100/80-16 TL, vỏ sau 120/80-16 TL.. vỏ không ruột xe SH  , GZ150….