MAXXIS 3D { Future-Dream-Wave-Axelo }

Bám Đường – Bền Bỉ – An Toàn

<strong>Bám Đường – Bền Bỉ – An Toàn</strong>
<br/>

70/90-17 : <strong>430.000đ</strong>
<br/>
80/90-17 : <strong>470.000đ</strong>
<br/>

90/80-17 : <strong>470.000đ</strong>
<br/>
100/80-17 : <strong>650.000đ</strong>
<br/>

110/80-17 : <strong>700.000đ</strong>
<br/>
120/70-17 : <strong>700.000đ</strong>
<br/>

130/70-17 : <strong>800.000đ</strong>
<br/>
140/70-17 : <strong>950.000đ</strong>
<br/>

150/60-17 : <strong>1.350.000đ</strong>
<br/>
160/60-17 : <strong>1.500.000đ</strong>
<br/>

Compare
Danh mục: ,

Mô tả

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL – vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike…...