IRC Việt Nam120/80-16 + 100/80-16

Compare

Mô tả

IRC VN : 100/80-16 : 750.000  ( Trước IRC VN )

IRC VN : 120/80-16 : 800.000 ( Sau IRC VN )

Có rất nhiều sự lựa chọn dành cho chiếc SH của bạn

 

Bảng giá:    ( XE TAY GA )

VỎ XE QUICK THÁI – GAI D451 – gai giống SH ZIN
100/80-16  : 650.000 VNĐ ( TRƯỚC SH  )
120/80-16  : 740.000 VNĐ ( SAU SH )

VỎ XE DUNLOP INDO K330
100/80-16  : 880.000 VNĐ
120/80-16  : 950.000 VNĐ ( SAU SH )

VỎ XE ASPIRA SPORTYVO
100/80-16  : 700.000 VNĐ ( TRƯỚC SH  )
120/80-16  : 800.000 VNĐ ( SAU SH )

VỎ XE MICHELIN CITY GRIP  :
100/80-16  : 1.300.000 VNĐ
120/80-16  : 1.500.000 VNĐ ( SAU SH )

VỎ XE PIRELLI- GAI ANGEL SCOOTER :
100/80-16  : 830.000 VNĐ ( TRƯỚC SH  )
120/80-16  : 900.000 VNĐ ( SAU SH )

VỎ XE DUNLOP SLOVENIA – MADE IN SLOVENIA
100/80-16  : 1.500.000 VNĐ ( TRƯỚC SH  )
120/80-16  : 2.100.000 VNĐ ( SAU SH )