Quick Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 100/80-17 TL

Compare

Mô tả

Bảng giá:  Mẫu gai : QUICK + DURO + ECO   ( Các size -17  là vỏ dành cho xe số )

Gai mũi tên( arrow ) : 2.25-17  Xài Ruột : 250.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 2.50-17 Xài Ruột : 280.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 2.75-17 Xài Ruột : 350.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 60/90-17 Xài Ruột : 300.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 70/90-17 Xài Ruột : 300.000 VNĐ  ( Có gai xe xì po nữa )
Gai mũi tên( arrow ) : 80/90-17 Xài Ruột : 350.000 VNĐ ( Có gai xe xì po nữa )

Gai mũi tên( arrow ) : 70/90-17 Không Ruột : 360.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 80/90-17 Không Ruột : 400.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 90/80-17 Không Ruột : 430.000 VNĐ  
Gai mũi tên( arrow ) : 100/70-17 Không Ruột : 600.000 VNĐ 
Gai mũi tên( arrow ) : 100/80-17 Không Ruột : 620.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 110/70-17 Không Ruột : 600.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 120/70-17 Không Ruột : 680.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 130/70-17 Không Ruột : 730.000 VNĐ
Gai mũi tên( arrow ) : 140/70-17 Không Ruột : 850.000 VNĐ

 

long-phung
Long Phụng cơ sở thay phụ tùng uy tín, đạt chuẩn

****************************************************************

 

Bảng giá:  VỎ XE QUICK GR390 – Vỏ xe DURO – ECO ( MẪU GAI : MŨI TÊN ARROW ) 

: 90/80-14: 400.000 ( Trước Vario 2018 )
 100/80-14 :480.000 ( Sau Vario 2018 )
: 110/80-14 :580.000 ( Sau Vario 2018 ) độ nhẹ dè

**********************************************

Bảng giá: VỎ XE QUICK GR390 – Vỏ xe DURO – ECO ( MẪU GAI : MŨI TÊN ARROW ) 

70/90-14: 330.000  ( Trước LUVIAS )
80/90-14 :380.000 ( Trước AB + CLICK + VARIO 2015 )
90/90-14 :400.000 ( SAU AB + CLICK + VARIO 2015 )
100/80-14 :480.000 
100/90-14 :550.000 
110/70-14 :580.000
120/70-14 :620.000 
*******************************

Vỏ size dành cho NVX ( YAMAHA ) ( MẪU GAI : ANGEL CITY ) 
Lốp QUICK + Eco + DURO : 110/80-14 :580.000
Lốp QUICK + Eco + DURO : 140/70-14 :730.000

 

*******************************

Vỏ size dành cho LIBERTY ( PAGIO ) 
Lốp QUICK + Eco + DURO : 80/90-15 :450.000
Lốp QUICK + Eco + DURO : 100/80-14 :480.000

 

VỎ XE VARIO 2019 : Trước 90/80-14  — Sau 100/80-14 

VỎ XE AIRBLADE : Trước 80/90-14 —- Sau 90/90-14 

 

Thương hiệu đến từ ITALIA – Được sản xuất tại indonesia , với chất lượng châu âu !

BÁM ĐƯỜNG LẮM , GAI CŨNG DÀY NỮA MỌI NGƯỜI CỨ YÊN TAM MÀ XÀI NHÉ

****************************************************************

**********************************************

Hướng dẫn từng size dành cho xe bên dưới 

Bảng giá:    ( XE TAY GA )

VỎ XE QUICK – GAI D451 – gai giống SH ZIN  : 100/80-16  : 650.000 VNĐ ( TRƯỚC SH  )
VỎ XE QUICK – GAI D451 – gai giống SH ZIN : 120/80-16  : 740.000 VNĐ ( SAU SH )
VỎ XE QUICK – GAI GR603 –  : 110/70-16  : 750.000 VNĐ ( TRƯỚC SH 300i )
VỎ XE QUICK – GAI GR603 – : 130/70-16  : 750.000 VNĐ ( SAU SH 300i )

GR603  : 120/70-10  : 450.000 VNĐ ( SAU VESPA LX )

GR603  : 110/70-11 : 460.000 VNĐ ( TRƯỚC PRIMAVERA + LX )

GR603  : 120/70-11  : 510.000 VNĐ ( SAU VESPA PRIMAVERA )

Lốp QUICK + DURO + ECO – GR601: 110/70-12  : 420.000 VNĐ ( TRƯỚC VESPA Sprint ) ( GRANDE )

Lốp QUICK + DURO + ECO – GR603: 120/70-12 : 480.000 VNĐ ( Trước MSX + VESPA GTS )

Lốp QUICK + DURO + ECO – GR603: 130/70-12 : 550.000 VNĐ ( SAU VESPA GTS + MSX ) 

 

 

Bảng giá lốp xe NOUVO 1 2 3 , NOUVO LX , NOUVO SX 
Lốp QUICK + DURO + ECO : 70/90-16 :350.000  VNĐ (Trước NOUVO )
Lốp QUICK + DURO + ECO : 80/90-16 :400.000  VNĐ (Trước SAU NOUVO )
Lốp QUICK + DURO + ECO : 90/90-16 :430.000  VNĐ (Trước SH SAU NOUVO )

Bảng giá lốp xe SH MODE
Lốp QUICK + DURO + ECO : 80/90-16 :400.000  VNĐ (Trước SH MODE)
LỐP  100/90-14 : 550.000 VNĐ ( Sau SH MODE + PCX ) 

Hướng dẫn từng size dành cho xe bên dưới 

Bảng giá:  QUICK – DURO – ECO  ( XE TAY GA : LEAD – ATTILA – SPACY )

90/90-12  : 400.000 VNĐ ( TRƯỚC LEAD )

100/90-10  : 400.000 VNĐ ( SAU LEAD )

110/90-10  : 400.000 VNĐ ( TRƯỚC FREE WAY )

100/90-12 : 450.000 VNĐ ( TRƯỚC ZOOMER )
110/90-12 : 510.000 VNĐ ( SAU ZOOMER )

*********************************************

Bảng giá:  QUICK – DURO – ECO  ( XE TAY GA : PS – DYLAN )

110/90-13  : 500.000 VNĐ ( Trước PS + DYLAN )

130/70-13 : 580.000 VNĐ ( SAU PS + DYLAN )

 

Bảng giá:  VỎ XE MOTO

130/90-15 không ruột : 800.000 VNĐ ( REBEL )
90/90-18 không ruột : 650.000 VNĐ  ( SU EN , SU GZ , REBEL )
100/80-18 không ruột : 700.000 VNĐ 

 

Thông số

Exciter 150 :Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL
Exciter 135:Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 100/70-17 TL 
FUTURE – SONIC- RAIDER  – WAVE 110:   Vỏ trước 70/90-17 – vỏ sau 80/90-17 
 FZ + TFX :Vỏ trước 100/80-17 TL – vỏ sau 130/70-17 TL, 
WINNER :Vỏ trước 90/80-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL, 

MỘT SỐ SIZE : 90/80-17 : độ cho bánh sau từ những size 80/90-17 lên 90/80-17

MỘT SỐ SIZE : 100/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 100/70-17 lên 110/70-17

MỘT SỐ SIZE : 130/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 120/70-17 lên 130/70-17 ( WINNER , EXCITER )

MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 130/70-17 lên 140/70-17 ( TFX )

MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 140/70-17 lên 150/70-17  ( FZ S 150+ R15 )