Kích thước của vỏ xe airblade là bao nhiêu?

Kích thước của vỏ xe airblade là bao nhiêu?

Để chọn được vỏ xe tốt nhất cho dòng tay ga airblade thì bạn cần biết kích thước vỏ chuẩn của nó là bao nhiêu. Với những ai chưa biết thì hãy đọc bài của tôi sẽ tìm được lời giải đáp rõ nhất! >>>Xem thêm: Bảng giá vỏ xe mới nhất ngay tại cửa

countinue reading